ZRH Andrzej Barnat

STUDNIE GŁĘBINOWE: WIERCENIE; REMONTY; CZYSZCZENIE | STUDNIE CHŁONNE | EKSPERTYZY-SPRAWDZENIE STANU TECHNICZNEGO STUDNI | BADANIE GEOTECHNICZNE GRUNTU | MONTAŻ POMP GŁĘBINOWYCH | HYDROFORNIE | UZDATNIANIE WODY | PRZYDOMOWE BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Instalacje

Ujęcie wody składa się z: studni (wierconej lub kopanej), zainstalowanej pompy, układu hydroforowego i uzdatniania wody. Podczas budowy ujęcia wody można pewne elementy pominąć w zależności od przeznaczenia tego ujęcia i warunków jakie się zastało w trakcie realizacji zadania.

Pompy:

Rodzaj pompy, jej typ i wielkość dobiera się do wykonanej studni i potrzeb użytkownika, dopiero po wykonaniu pompowania sprawdzającego, które określi wydajność odwiertu. Pompy do eksploatacji studni można podzielić na dwa zasadnicze rodzaje:

Pompy głębinowe – zainstalowane w studni pod powierzchnią wody. Taka pompa wymaga doprowadzenia energii elektrycznej do studni, jest zawieszona na rurociągu tłocznym i może wydobyć wodę nawet z dużej głębokości.

Pompa głębinowa

Pompy wirowe – zainstalowane nad wodą, w pomieszczeniu, które nie może być nawet okresowo zalewane wodą. Taka pompa zasysa wodę przez specjalny rurociąg. Poziom wody nie może być niżej niż 6-7m od poziomu posadowienia pompy. Istnieją pompy umożliwiające eksploatację niżej zalegających wód, ale jest to specjalne wykonanie i w takich przypadkach bardziej opłacalne jest montowanie pomp głębinowych. Pompy wirowe często występują w gotowych zestawach razem
z hydroforem i wyłącznikiem ciśnieniowym co znakomicie ułatwia montaż i eksploatację.

Pompa wirowa schemat podłączenia hydroforu i wyłącznika ciśnieniowego

Pompę głębinową (lub rurociąg ssący pompy wirowej) można zainstalować w obudowie studni na specjalnej głowicy studziennej lub bez obudowy, na specjalnym zawiesiu zamontowanym bezpośrednio na rurze studziennej, w takim przypadku do zamknięcia studni służy specjalna pokrywa.Takie rozwiązanie wraz ze schematem podłączenia hydroforu i wyłącznika ciśnieniowego obrazuje rysunek powyżej (prawy)

Zawiesie Pokrywa Wnętrze obudowy

Hydrofory:

Zbiorniki hydroforowe mają za zadanie, w zespole z wyłącznikiem ciśnieniowym, sterować pracą pompy. Wyróżniamy dwa zasadnicze rodzaje zbiorników: przeponowy z zamontowaną przeponą (membraną) i zwykły, bez przepony. Każdy z tych rodzajów różni się przeznaczeniem, sposobem pracy i podłączenia. Pojemność zbiornika hydroforowego dobiera się do wielkości pompy, wielkości
i jednorodności poboru wody. Układ z wyłącznikiem ciśnieniowym charakteryzuje się pracą w pewnej rozpiętości ciśnień, pomiędzy ciśnieniem załączenia, a ciśnieniem wyłączenia pompy. W pewnych sytuacjach stosuje się układy ze stałym ciśnieniem pracy pompy, w takich przypadkach maleje objętość zbiornika hydroforowego, pojawia się czujnik ciśnienia a pracą pompy steruje układ elektroniczny.

Uzdatnianie wody:

Wody podziemne charakteryzują się dużą zawartością składników mineralnych. W zależności od przeznaczenia wody, ilości składników może przekraczać wartości dopuszczalne i woda będzie wymagała uzdatnienia w celu zmniejszenia, bądź usunięcia poszczególnych elementów. Dopuszczalną zawartość poszczególnych elementów w wodzie pitnej określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia. Dz.U. 61 poz 417 . W przypadku wody dla celów przemysłowych dopuszczalną zawartość poszczególnych składników określa producent urządzeń, które mają być zasilane wodą. Z wody można usunąć wszystkie składniki mineralne, ale należy pamiętać, że np. w przypadku wody przeznaczonej do spożycia jest to niepożądane, ponieważ organizm pozyskuje część minerałów z wody pitnej. Z tego względu zakres ewentualnego uzdatniania wody określa się po przebadaniu wody i stwierdzeniu, które wartości są przekroczone dla danych potrzeb. Zasadniczo najczęściej stosuje się filtry mechaniczne, urządzenia odżelaziające z opcją odmanganiania i zmiękczające. Rzadziej stosuje się tzw „odwróconą osmozę” , która znajduje zastosowanie w pozyskiwaniu wody pozbawionej całkowicie składników mineralnych
i biologicznych. Zanieczyszczenia biologiczne likwiduje się poprzez dozowanie związków chloru lub zastosowanie lamp emitujących światło ultrafioletowe.