ZRH Andrzej Barnat

STUDNIE GŁĘBINOWE: WIERCENIE; REMONTY; CZYSZCZENIE | STUDNIE CHŁONNE | EKSPERTYZY-SPRAWDZENIE STANU TECHNICZNEGO STUDNI | BADANIE GEOTECHNICZNE GRUNTU | MONTAŻ POMP GŁĘBINOWYCH | HYDROFORNIE | UZDATNIANIE WODY | PRZYDOMOWE BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

OCZYSZCZALNIE

Nasza firma od wielu lat zajmuje się budową i montażem przydomowych oczyszczalni ścieków. W tej chwili mamy w ofercie dwa rodze takich oczyszczalni:

OCZYSZCZALNIE TRADYCYJNE

- oparte na procesie sedymentacji i fermentacji beztlenowej ścieków bytowo-gospodarczych.

oczyszczalnie tradycyjne oczyszczalnie tradycyjne

OCZYSZCZALNIE BIOLOGICZNE

- gdzie po wstępnym procesie sedymentacji ścieki są podawane do komory reaktora w celu napowietrzenia. W dalszej części ścieki są poddawane naprzemiennie procesowi nitryfikacji i denitryfikacji w procesach tlenowych i beztlenowych.

W zależności od zastanych warunków geologicznych stosuje się wiele rozwiązań odprowadzenia wody z oczyszczalni. Te i inne informacje znajdziecie Państwo w folderach udostępnionych przez firmę z nami współpracującą w temacie oczyszczalni.

oczyszczalnie biologiczne oczyszczalnie biologiczne