ZRH Andrzej Barnat

STUDNIE GŁĘBINOWE: WIERCENIE; REMONTY; CZYSZCZENIE | STUDNIE CHŁONNE | EKSPERTYZY-SPRAWDZENIE STANU TECHNICZNEGO STUDNI | BADANIE GEOTECHNICZNE GRUNTU | MONTAŻ POMP GŁĘBINOWYCH | HYDROFORNIE | UZDATNIANIE WODY | PRZYDOMOWE BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

O MNIE

Nazywam się Andrzej Barnat. Jestem absolwentem Politechniki Łódzkiej Wydz. Mechaniczny oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie kier. „Ochrona i Udostępnianie Wód”. Posiadam uprawnienia (zatwierdzenia) wydane przez Okręgowy Urząd Górniczy w Częstochowie na stanowiska:

W latach 1987-1988 byłem pracownikiem P.Z.R.w W. „WODROL-ŁÓDŹ”. W maju 1988r. otworzyłem własną firmę Z.R.H. Andrzej Barnat. Firma ta jest bezpośrednim kontynuatorem działalności zakładów studniarskich Jana Panka, a następnie Wacława Galicza z Brwinowa k. Warszawy. Prowadząc wykonawstwo ujęć wody od 1988r. szczycimy się tym, że nawet najstarsze nasze studnia działają do tej pory bezawaryjnie.

Zakres naszej działalności:

W trakcie wykonywania prac współpracujemy z geologami i firmami sprzedającymi i dobierającymi urządzenia do uzdatniania wody.